top of page

ESG I COLO A/S

Fra og med 2023 skal alle store virksomheder rapportere om deres arbejde med bæredygtig omstilling, herunder i deres værdikæde, samt give omfattende oplysninger om forbrug, udledninger mv. Rapporteringskravene omfatter også sociale forhold, oplysninger om medarbejderne, menneskerettigheder og om samarbejde med underleverandører. Lovkravet er gældende for virksomheder, hvor balancesummen er 156 mio. DDK, nettoomsætningen 313 mio. DDK og det gennemsnitlige antal ansatte pr. år er 250 eller flere.

Vi forventer at disse krav helt naturligt også bliver til krav for små og mellemstore virksomheder i løbet af en årrække. Her i COLO A/S finder vi det både vigtigt og relevant, at vi er med til at gå forrest med implementeringen af en ESG-plan.

ESG plan COLO A/S

bottom of page