top of page

LEDERDANNELSE

5_edited.png

På COLOs lederdannelses-forløb danner vi fremtidens ledere.

 

Dit personlige lederskab er et talent, der skal udvikles, vedligeholdes og udfordres gennem livet. Vi har fokus på de evner du er født med, og de kompetencer du har tilegnet dig gennem livet. Det tager vi hånd om med vores dannelsesrejser, hvor vi gør op med med paradigmet om vækst uden omtanke, tempo og effektivitet som det vigtigste. I stedet guider vi dig i din personlige vej ind i et mere holistisk og væredygtigt lederskab.

Forudsætningen for at arbejde med lederdannelse er, at du har lyst til, at stille dig åbent frem og udfordre din intuition og personlige ledelsesstil. Lederdannelse er ikke teambuilding og underholdning. Det er et forløb, der udvikler dig til at mestre dit personlige lederskab. 

Du lærer at navigere i en kompleks og uforudsigelig hverdag med din ledelse som redskab, samtidig med at din forståelse for dig selv vokser, så du sætter tydelige spor, der leder menneskene omkring dig.


Bag COLOs lederdannelse står et nysgerrigt, kompetent og livsdueligt team med kompetencer indenfor ledelse, psykologi og filosofi. Vi fortæller dig ikke, hvad du skal tænke, men træner i fællesskab tænkningen. Sammen skaber vi et nysgerrigt og åbent miljø, hvor du med lune, autencitet og høj faglighed vil blive udfordret som menneske og som leder. 


Gennem forløbet skaber vi sammen et specielt rum, der ligger langt væk fra hverdagens strategier, excellark og afvikling af opgaver. I stedet inviteres du på en færd fra high performance til right beformance. En rejse mod ledelses- og livsmestring.

engraving-style-hatching-pen-pencil-260nw-215622736_edited.png
4_edited.png
Design uden navn-6_edited.png
Nordisk ledelse - logo_edited.png

Hør mere om Lederdannelse - kontakt Søren og Lasse

COLO fotos oktober 2021-108_edited_edited.jpg
COLO fotos oktober 2021-23_edited.jpg

Følg med i Lederdannelse

på LinkedIn: 

3_edited.png
  • LinkedIn
bottom of page